DANMEI!

List Link Danmei + SA [EDIT/TRANS] tổng hợp


Ác mộng :
http://thienhuyentu.wordpress.com/ (1 – 50) http://kitajimachan.wordpress.com/ ( 51 – cont)
Ác bà tình nhân: http://danmei4u.wordpress.com/
Ác nô tài : http://hoihoaanh.wordpress.com/
Ách ba : http://soyunjae.wordpress.com/
Anh, xin hãy nuôi em : http://noelnguyen.livejournal.com
Ảo giác: http://thienhuyentu.wordpress.com/
Atula Vương đích nam nhân: http://thienhannguyet.wordpress.com/
Ba ba 17 tuổi: http://hujuki.wordpress.com/
Bá đạo vương gia điêu ngoa công tử : http://tunhatnhatnguyet.wordpress.com/
Bảng thượng hoa kiệu giá liễu lang : http://votamdaosi.wordpress.com/
Báo ân kí : http://gfeden.wordpress.com
Bảo Bối, Khiếu Ba Ba (Cục cưng à, gọi ba đi!) : http://danmei4u.wordpress.com/cuccung-mucluc/ —-> Hoàn
Bát tại tường đầu đẳng hồng hạnh : http://duongngocvan.wordpress.com/
Bất nghi hữu hận: http://linhchan.wordpress.com/
Bí mật không thể nói : http://cyclamen1994.wordpress.com/ —-> Hoàn
Biên bức : http://karl213.wordpress.com/
Biên Nhược Thủy: http://luchoa.wordpress.com/
Ca ca cấp đệ đệ tín : http://amarantos1012.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín : http://amarantos1012.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ca thần chi luyến: http://taduong.wordpress.com/
Cẩm Tiếu Thiên Hạ: http://vongyencac.wordpress.com/
Cao gia phong vân : http://mieuhau.wordpress.com/
Cẩu nô cung đình sinh hoạt cung đình http://vn.360plus.yahoo.com/moonie_love/ —-> Hoàn
Chạy trốn: http://vn.360plus.yahoo.com/tieu_lien_nhi_kun/
Chất tử điện hạ : http://nyuhato.wordpress.com/
Chỉ Diên (Con diều) : http://xiaoyaotan.wordpress.com/ hoặc http://nyuhato.wordpress.com/ hoặc http://datunguyenvi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Chỉ trăng xuân vẫn đa tình : http://thiennguyet.wordpress.com/
Chiết quế: http://taduong.wordpress.com/
Chỉnh cổ : http://outofdatecafe.wordpress.com/ —-> Hoàn
Chủ tử : http://nataliahad.wordpress.com/
Cổ bảo dồng cư vật ngữ: http://giangthuy1402.wordpress.com/
Cô Hồ: http://moonielove.wordpress.com/ —-> Hoàn (21 ch)
Cô Nhiên tùy phong : http://datinhtrang.blogspot.com/
Cố sự của giáo chủ ma giáo : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Con mèo của trẫm: http://babywind.wordpress.com/
Con rết tinh và vu sư đại nhân: http://pechuot.wordpress.com/ —-> Hoàn
Cống phẩm : http://dktzm.wordpress.com/
Cực đạo tà diễm : http://ngocchick.wordpress.com/
Cực phẩm tiểu thái giám: [http://nguyetngung.wordpress.com/
Cửu vương gia yêu triền vạn quán (sequel của Nhược thụ) : http://yuesan.wordpress.com/
Dã Thú Pháp Tắc: http://thienhannguyet.wordpress.com/
Dạ Diên http://ngandiem.wordpress.com/
Dạ Thuật (Đêm thuật) : http://codason.wordpress.com/ hoặc http://harumasa.wordpress.com/
Dị thế chi tuyệt thế vô song : http://thiennguyet.wordpress.com
Dị thế chi đế vương luyến : http://dongnguyetcac.wordpress.com/
Dị thế “đào” hoa trái : http://yueki224.wordpress.com/
Dị Thế Tịnh Đế Song Sinh Liên : http://sathiencoc.wordpress.com/
Diện cụ : http://aoanhnhatmau.wordpress.com/
Diệp Hàn: http://nguyetngung.wordpress.com/
Du Nhiên Ngạo Hàn : http://thiennguyet.wordpress.com/

Dục Thần Chi quả biệt sách: http://thienhaolam.wordpress.com/ —–> Edit by Mộ Dung Hảo Lam + Mộ Dung Tĩnh (Hảo huynh đệ ah)

Dương thư mị ảnh: http://yatoki.wordpress.com/
Đa tình chích hữu xuân tình nguyệt : http://thiennguyet.wordpress.com
Đại giá quý phi : http://gfeden.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đại vĩ ba tiểu tiên : http://dos666.wordpress.com/
Đào Hoa Hành : http://gfeden.wordpress.com/
Đào Hoa Trái : http://ruaconbaoboi.wordpress.com/
Đạp tuyết tầm mai : http://votamdaosi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Đạp vĩ ba tiểu liên : http://dos666.wordpress.com/
Đế thụ – Hậu cung ba nghìn : http://nhiemnhiem.livejournal.com/ (1 – 4) hoặc http://vongnhatlien.wordpress.com/ (1 – 10 and cont… ?)
Đế thai xuân : http://shiro2chi.wordpress.com/
Điềm mật anh túc: http://phieulinh.wordpress.com/
Điệp vũ hoa khai : http://pvvd.wordpress.com/
Đoạn tình kết : http://beduong.wordpress.com/
Độc lang quân : http://mieuhau.wordpress.com
Đôi uyên ương kết duyên : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Độn nô ác chủ: http://xiaoyaotan.wordpress.com/
Đông phương bất bại : http://tieumai.wordpress.com
Đồng hành cùng dã thú hệ liệt: http://yuesan.wordpress.com/
Đừng chạy lão sư! : http://danmei4u.wordpress.com/dungchay-mucluc/
Đường đột mỹ nhân : http://thapnhanthapsac.wordpress.com/
Gặp nhau tại biển Caribê : http://weakwetboy.wordpress.com/
Góc khuất: http://dongdavu.wordpress.com —-> Hoàn
Hạ cửu lưu chi thiên tru địa diệt: http://yueki224.wordpress.com/
Hái hoa tặc : http://tamvohoi.wordpress.com
Hận ái : http://yaoiland.it-4vn.com/
Hắn là vương phi của ta : http://amethyst06.wordpress.com/
Hiệp? Hiệp sĩ?? Đại hiệp??? : http://ruaconbaoboi.wordpress.com/
Hồ Điệp sơn trang hệ liệt :

Hoa chi ca ~ Lam hoa khúc: http://lamhoakhuc.livejournal.com/
Hoa dung nguyệt mạo: http://analinh91.wordpress.com/ —-> Hoàn
Hoa dung thiên hạ : http://yenvudunhi.wordpress.com/
Hoa Giá Hệ Liệt :

 1. Hận giá Vương gia: http://misssoco.wordpress.com/
 2. Vương phi chi lộ:
 3. Thiên Thượng Nhân Gian:

Hoa hoa du long : http://th0xjnh.wordpress.com hoặc http://dualuvdua.wordpress.com/
Hoa nguyệt ngân : http://thiennguyet.wordpress.com/
Hoàng đế đích hoàng đế : http://caozheng1989.wordpress.com/
Hoàng kim thử tham ăn : http://tamlong.wordpress.com/
Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại : http://sathiencoc.wordpress.com/
Huyết lệ : http://holytrongong.wordpress.com
Huyết oa oa : http://yaoiland.it-4vn.com/ hoặc http://pandawhite.wordpress.com/
Huynh hữu đệ cung : http://kimleleenglish.blogspot.com/
Khách điếm lão bản : http://chipsnack21.livejournal.com/ hoặc http://hanthuy.wordpress.com/ hoặc http://phongkhachdiem.wordpress.com/

Khát khao khôn cùng : http://noelnguyen.livejournal.com
Khất cái hoàng đế : http://vongnhatlien.wordpress.com/
Khi cà chớn gặp cà chua : http://dongdavu.wordpress.com/
Khiết phích thiếu gia : http://tulien.wordpress.com/ —-> Hoàn
Không thể động: http://phongnguyetlau.wordpress.com/
Khổ mệnh tiểu bá vương : http://xiaoye14.wordpress.com/
Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa : http://beaki89.wordpress.com/ hoặc http://dailac.wordpress.com/ hoặc http://thiennguyet.wordpress.com/ hoặc http://trieuca.wordpress.com/

Khuynh tình : http://thiennguyet.wordpress.com/
Kiểm đáo nhất cá bảo : http://ngocchick.wordpress.com/
Kiếp duyên: http://giangthuy1402.wordpress.com/
Kim Hồ : http://phudung.iblogger.org/
Kỳ vọng : http://vivi2412.wordpress.com/
Là ai làm cho ta xuyên qua : http://gfeden.wordpress.com/
Lam điều tam bộ khúc : http://bapngot.wordpress.com/
Lãm Nguyệt : http://vongtinh.wordpress.com
Lang ái tự hỏa: http://hoangtichvan.wordpress.com/
Lãng đãng giang hồ hệ liệt:

Lãnh liệt phiêu vũ : http://cyclamen1994.wordpress.com
Lão tử là Thái tử… ách… phi: http://phieulinh.wordpress.com/
Liễm Diệm cầm hoan : http://alingling.wordpress.com/ —-> Hoàn (PN – incom)
Liễm Âm vấn tình: http://tieuthienthien.wordpress.com/ (1 – 5) http://minqiu.wordpress.com/ (6 – cont)
Liễm Trần đoạt ái : http://fuukaze.wordpress.com/ —-> Hoàn
Liên Tình: http://windorrain.wordpress.com
Long phàn nguyệt : http://gfeden.wordpress.com/ hoặc http://yueki224.wordpress.com/ —-> Hoàn (20 ch)
Long sàng đích tráng đinh : http://hanthuy.wordpress.com/
Long vũ phi thiên : https://sarina0410.wordpress.com/
Lưỡng mang mang : http://vongtinh.wordpress.com/ hoặc http://moonielove.wordpress.com/ —-> Hoàn
Lưỡng Trọng Thiên : http://vongtinh.wordpress.com/
Lưu Manh Hoàng Phi : http://pandawhite.wordpress.com/
Mã Phu (Người chăn ngựa) : http://yaoibest.wordpress.com/ hoặc http://votamdaosi.wordpress.com/
Mạo bài tân nương : http://zenkihami.wordpress.com/
Mị loạn hồng nhan : http://uyennhi.wordpress.com/
Minh nguyệt chiếu hồng trần : http://lynkn.wordpress.com/category/trans/
Miêu cương kì tình hệ liệt :

 1. Dụ quải đại giá thuần lang:http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 2. Sắc dụ hoa giá bĩ lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 3. Mị hoặc xuất giá ác lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 4. Câu dẫn Đào Hoa tặc lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 5. Tình thiêu ngốc đầu bổn lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 6. Tập bộ khiêu ái lãnh lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 7. Mệnh phạm tát bát thú lang: http://thuytuoc.wordpress.com/
 8. Thiêu chiến song diện liệt lang: http://phongmy.wordpress.com/
 9. Triêm nhạ tà nịnh sửu lang: –> Cao gia phong vân
 10. Thú liệp bạn ái thần lang: http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn
 11. Tâm chiết quả tình hàn lang:http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn

Miêu mễ, ăn ta luôn đi : http://haiky.wordpress.com/ hoặc http://vn.360plus.yahoo.com/giang.le hoặc http://giangthuy1402.wordpress.com/ —-> Hoàn
Một cái quần lót làm nên sóng gió : http://cyclamen1994.wordpress.com/
Một cuộc sống mới: http://sweetfai.wordpress.com/
Một đời như mộng : http://mocthiendi.wordpress.com
Nam nhân dã hội lưu lệ: http://dos666.wordpress.com/
Nam nô : http://minhdu.wordpress.com —-> Hoàn
Nam sủng: http://misssoco.wordpress.com/ hoặc http://ngandiem.wordpress.com/
Nếu có thể yêu: http://linhtinh174.wordpress.com/
Ngã bĩ nhĩ đại :

Ngã ý tiêu dao (Ta cứ tiêu dao): http://shiro2chi.wordpress.com/
Ngoạn vật thế gia : http://duongngocvan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ngọc Toái Cung Khuynh: http://arronjamine.wordpress.com/
Ngự Miêu: http://huyetvu.wordpress.com
Ngươi là tề quân của ta http://jhmcs.wordpress.com/
Người tình thực nghiệm: http://cyclamen1994.wordpress.com/
Nguyệt hạ triền miên : http://thiennguyet.wordpress.com/
Nhâm tính vương gia : http://jhmcs.wordpress.com/
Nhân thần : http://chulediep.wordpress.com/ hoặc http://yuesan.wordpress.com/
Nhất chỉ hoang đường mộng : http://phihoaphinguyet.wordpress.com/
Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang : http://chulediep.wordpress.com/
Nhất mộng phù sinh : http://cyclamen1994.wordpress.com/
Nhất thướng công thành: http://datinhtrang.blogspot.com/
Nhược thụ : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Nịnh thần: http://hiyaqua.wordpress.com/
Nô tài : http://lackhu.wordpress.com/ hoặc http://tieudaodong.wordpress.com/
Ô hắc ma hoàng chi trói buộc : http://thienhannguyet.wordpress.com/
Phệ ái như huyết : http://akirayuuri.wordpress.com/
Phong cuồng đích mộc đầu/ Điên cuồng đích đầu gỗ: http://outofdatecafe.wordpress.com/
Phong lưu quyển : http://alingling.wordpress.com/ hoặc http://my.opera.com/femaledemon262/blog/ —-> Hoàn
Phong Nguyệt Vô Song: http://tamlong.wordpress.com/
Phong Thả Đình Trú : http://thanhkhanh.wordpress.com/
Phong tuyết dạ quy nhân http://kimzinnie.wordpress.com/
Phù ảnh ám hương http://huyenda.wordpress.com/ hoặc http://thiennguyet.wordpress.com/
Phù sinh mộng :

 1. Phi Tình: http://lawrencekurai.wordpress.com/ hoặc http://codason.wordpress.com/
 2. Bích Lạc: http://lawrencekurai.wordpress.com/
 3. Hận Phong Trần: http://yaoiland.it-4vn.com/ —-> Hoàn
 4. Hồng Trần: http://tieuhan.blogspot.com/
 5. Hoàng Tuyền Thiên:
 6. Tử Minh Thiên:
 7. Thương Hải:

Phụng chỉ thành hôn : http://fuukaze.wordpress.com/
Phượng Hậu : http://hanbangthanh.wordpress.com/
Phượng Hoàng Đồ Đằng : http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=3072
Phượng hứa quân: http://annemisssoco.wordpress.com/ hoặc http://junghyo.wordpress.com/ —-> Hoàn
Phượng Phi Ly: http://fengyuan221.wordpress.com/
Phượng tần : http://tieuman.wordpress.com/
Phượng vu cửu thiên : http://dailac.wordpress.com/
Quân kỹ – Phong tự yên la : http://akirayuuri.wordpress.com/
Quên : http://cyclamen1994.wordpress.com/ —-> Hoàn
Quốc vương và gương thần: http://huyetvu.wordpress.com/ —-> Hoàn
Sa lạp + Sa lậu : http://phongmy.wordpress.com/ —-> Hoàn (Sa lạp hoàn)
Soán vị ba : http://woochan.wordpress.com/
Sủng nhĩ bất cú (cưng chiều ngươi còn không đủ) : http://kiyuubi.wordpress.com/ hoặc http://vn.360plus.yahoo.com/giang.le5 —-> Hoàn
Sủng Nịch Vô Tội: http://uyennhi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Sửu hoàng : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ta có vũ khí : http://yuesan.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ta không khóc : http://misssoco.wordpress.com/
Ta không phải sắc ma : http://luchoa.wordpress.com/
Tà kiếm phụ thân : http://bachbang.wordpress.com/ —-> Hoàn
Ta là thần thú không phải thần thụ : http://zenkihami.wordpress.com/
Tà trần : http://tieuman.wordpress.com/ hoặc http://phongbui.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tạc Thiên (Ngày hôm qua) : http://phonglinhlau.wordpress.com/
Tam thê tứ thiếp : http://2mar2.livejournal.com/3781.html hoặc http://tuynguyetlau.wordpress.com/

Tam xích thanh xuân loạn hồng trần : http://daphong.wordpress.com/
Tạm biệt yêu giới: http://pechuot.wordpress.com/
Tâm Thủy Dao: http://vn.360plus.yahoo.com/giang.le hoặc http://giangthuy1402.wordpress.com/
Tầm Tâm hệ liệt : http://manthusa.wordpress.com/ hoặc http://shirokune.wordpress.com/
Tàn tồn : http://aoanhnhatmau.wordpress.com/
Tập cảnh: http://juliuscx.wordpress.com/
Tế phẩm của thôn Báo Tử ( Báo Tử thôn đích tế phẩm) : http://ninhi.wordpress.com
Thái giám : http://ftislandno1.wordpress.com/ (1 – 20) >>> http://phongnguyetlau.wordpress.com/ (21 – cont)
Thái tử : http://hahoakhu.wordpress.com/
Thâm thâm: http://dualuvdua.wordpress.com/
Thần Tiên Thú : http://ruaconbaoboi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thần toán tứ bộ dẫy:

Thanh Huyền : http://cyclamen1994.wordpress.com/
Thanh liên kí sự: http://diamethyst.wordpress.com/
Thanh Ti Tuyết : http://vongtinh.wordpress.com/
Thập nhị yêu tinh hệ liệt :

Thâu long hoán phụng : http://ononnhi.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thi hoàng : http://dualuvdua.wordpress.com/
Thị Tẩm Tướng Quân : http://harumasa.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thiên hạ đệ nhất sủng : http://tunhatnhatnguyet.wordpress.com/
Thiên hạ võ trạng nguyên : http://thiennguyet.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thiên sao cô tinh: http://dualuvdua.wordpress.com/
Thiên thác chi hợp : http://phongmy.wordpress.com/
Thiên thần chi sủng : http://maclamthien.wordpress.com/category/danmei/ —-> Hoàn
Thiên thần hữu dực : http://cyclamen1994.wordpress.com/
Thiên thư : http://tinebox.wordpress.com/
Thiếp thân tể tướng : http://pvvd.wordpress.com —-> Hoàn
Thiều hoa vũ lưu niên : http://datinhtrang.blogspot.com/
Thịnh cung vũ – Phiên ngoại : http://thiennguyet.wordpress.com/
Thu Tư: http://tieuman.wordpress.com/
Thư ca : http://nyuhato.wordpress.com/
Thúc phược (Ràng buộc) : http://moonielove.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thúc phược đông cung : http://suki2010.wordpress.com/thuc-phuoc-dong-cung/
Thương Hoàn Thất Cung: http://thienhoandien.wordpress.com/
Thương Thệ : http://danmei4u.wordpress.com/thuongthe/
Thùy chủ trầm phù : http://2u-lud.livejournal.com/ hoặc http://chulediep.wordpress.com/
Thùy Ngôn Vô Dụng : http://kimleleenglish.blogspot.com/ —-> Hoàn
Thuỷ tiết bất thông : http://phieulinh.wordpress.com/ —-> Hoàn
Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn: http://votamdaosi.wordpress.com/
Thủy tinh đăng chi minh nguyệt chiếu nghê thường: http://dualuvdua.wordpress.com//
Tích phi dương quang (Không là ánh dương) : http://tichphiduongquang.wordpress.com/
Tịch chiếu Huề Phương điện : http://gfeden.wordpress.com/ từ chương 1-13 http://kimmiejung.wordpress.com/ từ 13 – hết —-> Hoàn
Tiều tụy đông phong : http://phithuy.wordpress.com/
Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ: http://bangbangcung.wordpress.com/
Tiểu giang ngươi đừng chạy : http://ninhi.wordpress.com/
Tiểu thư cưới vợ : http://xiaoyaotan.wordpress.com/
Tiểu Tư (gã sai vặt) : http://daphong.wordpress.com —-> Hoàn
Tiếu xuân phong : http://phongmy.wordpress.com —-> Hoàn
Tiếu ỷ xuân phong bất tự tri: http://vivi2412.wordpress.com/
Tinh Huyễn Sinh Tử Đồng Nhân Chi Nhất Hệ Liệt:

Tình duyến : http://linhchan.wordpress.com/ hoặc http://phonglinhlau.wordpress.com/
Tọa khán vân khởi thì : http://dailac.wordpress.com/ hoặc http://hoangngoccam.wordpress.com/
Trường công: http://phongbui.wordpress.com/
Tù : http://linhbm.wordpress.com/ hoặc http://periiya.wordpress.com —-> Hoàn
Tù binh : http://ngocchick.wordpress.com/
Tù phi : http://pvvd.wordpress.com —-> Hoàn
Từ Diệm vương thành diêm vương : http://alingling.wordpress.com/
Tự thủ khuynh thiên : http://alingling.wordpress.com/
Tương phu : http://thiennguyet.wordpress.com/
Túy trường sinh : http://dailac.wordpress.com/
Tùy ái trầm luân : http://arronjamine.wordpress.com/
Tuyết táng chi ái : http://arronjamine.wordpress.com/ —-> Hoàn
Tuyết Y Công Tử: http://datunguyenvi.wordpress.com/
Tuyệt sắc tiểu quan : http://dualuvdua.wordpress.com/
Tuyệt xử phùng sinh : http://suongkhiet.wordpress.com/

Uy, Ta dưỡng ngươi!: http://thienhaolam.wordpress.com/ ——> Edit by Tuyết Hồ :”>


Ứng quan án: http://kedokatori.wordpress.com/
Vãn túy tỉnh thời cộng triều hà (Tỉnh rượu cùng đón ánh bình minh) : http://hoamanlau.wordpress.com/
Vận động khố hạ bí mật : http://phieulinh.wordpress.com/ —-> Hoàn
Võ lâm oai hiệp truyện : http://xiaoye14.wordpress.com/ (từ 19 – cont) hoặc http://vongtinh.wordpress.com/ từ 41 – 43
Vô diệm nam tình sự: http://giangthuy1402.wordpress.com/
Vong Quốc Chi Nô : http://phongbui.wordpress.com/
Vong Ưu : http://thienyet88.wordpress.com/
Vương gia đích thiếp thân thị vệ : http://amilee91.wordpress.com/

Vương phi của ta là nam nhân : http://nguyetlang.wordpress.com/
Xạ điêu phong vân : http://www.yaoiland.it-4vn.com/showthread.php?t=16992
Xin lỗi, đã lừa ngươi: http://kitajimachan.wordpress.com/
Xuất Vân thất tông “tội” : http://amethyst06.wordpress.com/
Xuân phong độ : http://tinhllacloi.blogspot.com/
Xung Động (Va chạm) : http://minhdu.wordpress.com/
Xuy sầu : http://thienyet88.wordpress.com —-> Hoàn
Yên Hoa Tuyết : http://sen91.wordpress.com/
Yến : http://cyclamen1994.wordpress.com/ —-> Hoàn (PN – incom)
Yếu đuối khoái hoạt : http://amarantos1012.wordpress.com/

Advertisements

19 phản hồi (+add yours?)

 1. dongbich
  Th7 28, 2010 @ 02:13:47

  cái link phù sinh mộng- hận phong trần die rồi ss ==”

  Phản hồi

 2. Thiên Du
  Th8 18, 2010 @ 16:31:18

  ah chữ trùng màu với background nên hơi khó đọc ấy =____=

  Phản hồi

 3. votuky
  Th9 26, 2010 @ 12:49:00

  La làm cái list này thật là tiện cho các cuồng tử đam mỹ đấy. thanks La nhiều nhá
  A cũng chân thành biết ơn sự mở hàng của La. iu La
  p/s chài ai mấy cái hình của boo sao mà … tiếp máu cần tiếp máu >”<

  Phản hồi

 4. Black Rose
  Th10 03, 2010 @ 23:09:35

  muội a~~~ hôm nay tỷ mới lên coi blog được. cái tỷ thông báo pass rồi ế. tại hôm rày bận chuyện nhà nên ko viết fic được [thực ra là viết tay rồi nhưng ko có rảnh để type máy]. chắc mí bữa nữa tỷ viết lại bình thường.

  có 1 cái fic mới đó, vào đọc rồi com tỷ với nhá ;;)

  Phản hồi

 5. Black Rose
  Th10 03, 2010 @ 23:11:00

  uầy, muội chỉnh backround lại đi. Nếu muội ko ngại thì khi onl buzz tỷ, tỷ quăng cho cái backround jae đẹp đê tiện =)), mà cổ trang nữa. Tỷ tự des ế. coi như thắt chặt tình tỷ muội =))

  vậy ha

  Phản hồi

 6. Mướp ^.^
  Th11 27, 2010 @ 11:40:22

  ôi, bé xiêng năng í :”> , cái theme đáng iu nhưng nó trùng quá, khó đọc í cưng :* :*

  Phản hồi

 7. hoangthienquanchua
  Th12 15, 2010 @ 19:56:27

  la
  la chinh cai theme no di nhe
  nhin choi mat qua di
  ma seo U vao wordpress cua rau ti ti hok duoc

  Phản hồi

 8. louiseevanter
  Th2 06, 2011 @ 03:21:38

  La ơi Ú nè
  Ú chuyển sang nhà mới òi add cái này nhá
  http://louiseevanter.wordpress.com
  nhà mới của Ú đấy

  Phản hồi

 9. - Pu Lady ♥
  Th2 23, 2011 @ 20:35:23

  -đúng là fan damei =.=”
  -mình hông bít nó có gì hấp dẫn nhỉ (mặc dù chưa từng đọc qa nhưng mà nhiều chữ qá @_@)

  Phản hồi

  • Lalla
   Th3 05, 2011 @ 14:11:02

   Ừa, mỗi người một sở thik khác nhau ah~
   Với bạn thì nó… nhìu chữ, nhưng với nhìu người thì ít chữ quá lại hok hay ah =))

   Phản hồi

 10. myjae_mylove
  Th4 14, 2011 @ 22:15:23

  Lala cưng, sao ở đây ta không thấy có dammie yunjae ah~~~~~
  Ta biết là có rất nhiều bộ của yunjae mà. Những bộ La giới thiệu đều không phải của yunjae ah >”<
  P/S: *lẩm bẩm* hận đời không biết tiếng Trung, không edit được dammie =="

  Phản hồi

 11. Rancell Mullarney
  Th4 21, 2011 @ 17:28:06

  Lala cưng, sao ở đây ta không thấy có dammie yunjae ah~~~~~Ta biết là có rất nhiều bộ của yunjae mà. Những bộ La giới thiệu đều không phải của yunjae ah >”<P/S: *lẩm bẩm* hận đời không biết tiếng Trung, không edit được dammie =="
  +1

  Phản hồi

 12. Taotau
  Th5 26, 2011 @ 21:19:45

  Quả là rất tuyệt, em cuồng dammie ghê ha. Ss cũng vừa mới mê dammie gần đây cơ mà ss chỉ thích đậuhoa thôi.
  Sao lâu rồi em ko viết tiếp fic khi đại tỷ thèm….. gì thì em biết rồi đầy, ss đọc lâu rồi bên Sexyjj, cũng com bên đó rồi cơ mà lâu quá cứ tưởng em ko qua nữa luôn. Nhanh nhá ss chờ, Cảm ơn em.

  Phản hồi

 13. chauuke
  Th8 02, 2011 @ 20:56:14

  huhu có mấy Link được bảo mật chủ nhà ơi ><

  Chủ nhà có thể giúp ta vào được nhà của mấy bạn ấy không, mình yêu đam mỹ ah, cũng chỉ mới đam mê đam mỹ được vài tháng ah nên không làm quen được nhà những nàng ấy… hức… giúp ta…

  Phongnghi.wordpress và Dammei4u.wordpress ~

  Thank ah~

  Phản hồi

 14. kietngao
  Th10 18, 2011 @ 15:19:02

  Hơ sao LaLa nàng không làm luôn cái link edit Duẫn Tại luôn đi TT.TT TT.TT TT.TT

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Sáu 2018
H B T N S B C
« Th7    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: